Anunț important din partea RADET Constanța

RADET Constanța vine cu un anunț important pentru  reprezentanţii asociaţiilor de locatari/proprietari. Precizările se referă la demersurile pe care aceștia trebuie să le întreprindă precum și la programul de lucru al punctelor termice, toate în vederea încheirii lunii de consum, decembrie 2017.

În zilele de 10, 11 și 12 ianuarie 2018, reprezentanţii asociaţiilor de locatari/proprietari pot ridica de la punctele termice de unde primesc factura fiscală lunară, procesele verbale de stabilire a consumurilor de energie termică aferente lunii decembrie 2017, după următorul program:

  • Miercuri, 10 ianuarie 2018 – între orele 08:00 – 16:00
  • Joi, 11 ianuarie 2018 – între orele 08:00 – 16:00
  • Vineri, 12 ianuarie 2018 – între orele 08:00 – 12:00

O altă obligație ce revine reprezentanţilor legali ai asociaţiilor de proprietari, este aceea de a împărți consumurile de energie termică pentru fiecare beneficiar de ajutor în parte şi să depună borderourile respective la una dintre casieriile RADET Constanța. Consumurile de energie termică vor fi exprimate în mod obligatoriu în Mwh.

Pentru asociațiile care depun borderourile ulterior termenului specificat, facturile fiscale aferente lunii decembrie 2017 nu vor mai fi diminuate cu valoarea ajutoarelor, ci vor fi decontate în cursul lunilor următoare.

RADET roagă administratorii asociaţiilor de proprietari ca în condiţiile în care au nelămuriri, să se adreseze Centrului de Informare Cetăţeni al Primăriei Constanţa din str. Ecaterina Varga nr. 25-27.

Redactor: Sondra Sandu