Ajutor pentru IMM-uri

Linia de credit este garantată de stat în proporţie de 50%, mai ales că pot exista cazuri în care întreprinzătorii să fie în imposibilitate de plată.

Pentru ca o societate să poată beneficia de acest program trebuie să:

a)   nu se află în litigiu, în calitate de pârâţi, cu Ministerul Finanţelor Publice

b)   nu figurează cu credite în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit

c)   nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi

d)   împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei

e)   prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii, care împreună cu garanția de stat acordată prin prezentul Program, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării au cel puțin 3 ani de la înființare

f)    nu înregistrează restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat

Valoarea maxima a unui credit garantat este de 5 milioane de lei pe societate.

Redactor: Silviu Calota