Ajutoare de încalzire pentru năvodăreni

Vesti bune pentru navodareni! Reprezentantii administratiei locale ii anunta pelocuitorii orasului ca vor incepe procedurile de primire a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, in sezonul rece 2015 – 2016.

Locuitorii orasului Navodari care solicită acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei in aceasta iarna trebuie sa depuna urmatoarele acte, pe langa cererea si declaratia pe propria raspundere:

 • actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei
 • certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
 • certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
 • adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari / locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora şi codul client.
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţie;
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
 • adeverinţă de salariat
 • talon de şomaj, de alocatie, de pensie sau de indemnizatie
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul 2014 pentru toţi membri adulţi,
 • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
 • actul de succesiune deţinut de titular;
 • contractul de închiriere sau de comodat deţinut de titular;

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează in urmatoarele locatii: pentru gaze naturale, enel si energie termica la ,, CENTRUL DE ZI ¨, intrarea pe la ,, Clubul Pensionarilor ” iar pentru lemne, carbuni si combustibili petrolieri la sediul ,, ASISTENTA SOCIALA „ din orasul Navodari Potrivit autoritatilor locale, pot beneficia de ajutor de incalzire familiile care realizeaza venituri lunare nete pe membru de familie de pana la 786 lei (pentru cei racordati la energie termica), respectiv persoanele singure care realizeaza venituri nete lunare pana la 1082 lei ; pentru familiile racordate la energie electrica, gaze naturale si cei care folosesc lemne, combustibil solid, nu trebuie sa depaseasca 615 lei pe membru de familie.

Redactor: Anamaria Stoica