Actele necesare pentru schimbarea perimisului de conducere

Pentru eliberarea permisului de conducere, titularul trebuie să depună o cerere la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, la care va atașa o serie de documente precum:

–      actul de identitate al titularului, în original și copie sau, în cazul cetățenilor români din străinătate, numai în copie;

–      procură specială și actul de identitate al persoanei împuternicite, în original și copie, în cazul cetățenilor români din străinătate;

–      dovada plății taxelor și tarifelor aferente eliberării permisului de conducere;

–      documentul din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere;

–      permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului;

–      declarație pe propria răspundere a titularului din care rezultă, după caz, pierderea ori furtul permisului;

–      doua fotografii ale titularului, de dată recentă, în cazul cetățenilor români din străinătate și în cazul cererilor depuse la alt serviciu public.

După ce a fost depusă cererea, permisului de conducere anterior îi încetează valabilitatea, iar până la eliberarea noului permis de conducere sau a duplicatului, titularului i se eliberează un document cu valabilitatea de 15 zile, care atestă depunerea actelor, cu excepția situației în care documentele au fost transmise prin corespondență. Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere.

Atenție! În cazul în care cererea a fost transmisă prin corespondență, permisul de conducere se ridică de la serviciul public comunitar menționat de solicitant în cerere. Trebuie să știți că un permis de conducere nu se eliberează în situația în care a fost reținut de poliție ca urmare a săvârșirii unei contravenții, cu excepția cazurilor în care permisul de conducere a fost reținut ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate.