A.R.A., reuniune la nivel înalt

În perioada 26 – 28 august, Constanța a fost gazda ședinței de lucru a operatorilor regionali care furnizează servicii de alimentare cu apă și canalizare din cadrul Asociatiei Române a Apei.

Întrunirea din 27 august desfășurată în orașul de la malul mării a fost prezidată de Felix Stroe, președintele acestei asociații. În cadrul discuțiilor, au fost dezbătute și analizate problemele de natură legislativă, instituțională sau financiară cu care se confruntă operatorii regionali în implementarea Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

“Sunt convins că prin implicarea tuturor factorilor de decizie, dar și prin multă muncă din partea operatorilor, România poate să absoarbă mai multe fonduri europene pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată.”, a declarat Președintele Asociației Române a Apei – Felix Stroe.

Alături de delegații celor 43 de operatori regionali și membri ai Asociației Române a Apei,  întâlnirea s-a bucurat de participarea ministrul Fondurilor Europene – Roxana Mînzatu și reprezentantul Comisiei Europene –  șeful unității DG REGIO – Carsten Rasmussen.

“Este imperios necesar a se conjuga toate eforturile pentru accelerarea absorbției fondurilor europene, atât de necesare în realizarea investițiilor vitale cetățenilor, investiții care să asigure cetățenilor accesul la serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare. Este de neînțeles cum, unele dintre unitățile administrativ teritoriale, beneficiarii finali și proprietarii acestor investiții blochează implementarea realizării POIM 2014-2020.”, a precizat Ministrul Fondurilor Europene – Roxana Mînzatu.

Lista oficialilor i-a inclus și pe secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene, Cezar Caleap, președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunale, Ionel Tescaru, precum și directorul general AM POIM, Cătălin Bălan.

Reprezentanții operatorilor regionali au declarat că fără măsuri concrete din partea autorităților centrale și implicarea activă a factorilor de decizie locali, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 nu va avea șanse de reușită, iar efectele negative le vor suporta tot cetățenii.

În urma discuțiilor, s-a concluzionat că este imperios necesară consolidarea sectorului de apă și apă uzată din România. Pentru realizarea acestui deziderat, este obligatorie apariția unui act normativ care să legifereze “Direcțiile strategice de dezvoltare a serviciilor de apă și de canalizare”. Această măsură trebuie să fie însoțită de declararea  sectorului de apă și canalizare ca sferă de activitate de importanță strategică pentru România.

Înființată în 1995, Asociația Română a Apei are printre obiectivele principale iniţierea, elaborarea şi promovarea strategiilor şi a programelor de investiţii. Asociația sprijină introducerea progresului tehnic şi ştiinţific în domeniul apei şi asigură consultanţa tehnică, managerială şi cooperarea internaţională. Toate aceste acţiuni sunt coordonate de diferite comisii de specialitate din cadrul Asociației Române a Apei, care se întrunesc trimestrial pentru a rezolva eventualele probleme apărute, dar şi pentru a promova şi pune în aplicare noi programe şi idei de dezvoltare.

Redactor: Mihaela Țânțaru