A apărut o nouă meserie în România

O nouă meserie va fi introdusă în Clasificarea Ocupațiilor din România. Cei care se vor specializa în ocupația de ”expert în dezvoltare durabilă”, vor contribui la implementarea  obiectivelor din  Agenda 2030.

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a înaintat, la finalul anului 2017, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, o solicitare de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România (COR) pentru introducerea ocupației „expert în dezvoltare durabilă”.

În data de 22 februarie 2018, cererea a primit aviz favorabil din partea Ministerului Muncii. Ocupația „expert în dezvoltare durabilă” va avea codul 242232 și va fi introdusă în cadrul Grupei de bază Specialiști în domeniul politicilor administrative.

Acest cod va putea fi folosit cu titlu provizoriu până la publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului comun al ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al președintelui Institutului Naţional de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupațiilor din România, care va statua această ocupație profesională.

Care este motivul pentru care Departamentul a solicitat introducerea acestei ocupații, cine sunt cei care pot deveni experți în dezvoltare durabilă, ce cursuri de formare profesională vor trebui să parcurgă, dar mai ales în ce instituții cheie pot activa – toate aceste întrebări sunt direct legate de revizuirea Strategiei de Dezvoltare Durabilă din 2008 și implementarea celor 17 obiective ale Dezvoltării Durabile (ODD) din Agenda 2030.

 În domeniul dezvoltării durabile există nevoia aplicării unui cadru strategic, legislativ și instituțional coerent și formarea unor nuclee ale dezvoltării durabile în instituțiile publice cheie din România, iar pentru acest lucru este nevoie de oameni bine pregătiți în acest domeniu.

Redactor: Isabela Boantă