31 iulie, termenul limită pentru Declarația unică

Ultima zi în care se poate depune Declarația Unică, fără a suferi penalizări este 31 iulie 2018. Acest formular se adresează persoanelor fizice care realizează venituri nesalariale atât în țară cât și în străinătate, precum şi  celor care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de către persoanele fizice este formularul prin care se declară veniturile nesalariale obținute anul acesta și trebuiesc taxate dar și veniturile din anul precedent ce nu au fost regularizate. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România sau străinătate precum şi de cele care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii. Persoanele care nu realizează venituri şi aleg să plătească contribuţia de asigurare de sănătate au de asemenea obligaţia de a depune Declaraţia Unică. Formularul se poate depune la registratura administraţiilor fiscale ale ANAF, sau prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. De asemenea, Declarația Unică poate fi depusă și online, atât prin intermediul Spaţiului Privat Virtual cât şi prin intermediul portalului e-guvernare.ro.Pentru depunerea online a Declaraţiei Unice până la 31 iulie 2018, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 şi plătit integral până la 15 martie 2019.  Potrivit legii, bonificaţia se acordă corespunzător şi pentru contribuţiile sociale datorate. Declarația poate fi modificată de către contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile declarate anterior trebuiesc rectificate. Nedepunerea la termenul prevăzut de lege a declarației unice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 la 500 de lei.

Redactor: Denisa Albu