2018, Anul European al Patrimoniului Cultural

Anul 2018 a fost declarat Anul European al Patrimoniului Cultural. Vom avea 365 de zile de celebrare a diversității și a bogăției patrimoniului nostru european.

Reprezentanții Consiliului și ai Parlamentului European au hotărât, prin vot majoritar, ca anul 2018 să fie declarat  An European al Patrimoniului Cultural.

Patrimoniul cultural cuprinde vestigii ale trecutului, sub diferite forme, cum ar fi: monumente, situri, tradiții, cunoștințe și forme de expresie ale creativității umane transmise de la o generație la alta, precum și colecții păstrate în muzee, biblioteci și arhive.

Scopul principal al acestei inițiative este acela de a readuce în atenția noastră, a tuturor, valorile europene și de a întări sentimentul existenței unei identități europene. În același timp, inițiativa atrage atenția asupra provocărilor din prezent, cu care se confruntă aceste repere istorice culturale: impactul trecerii la era digitală, presiunile fizice și de mediu asupra siturilor și traficul ilicit cu bunuri culturale.

Principalele obiective ale anului european sunt:

  • promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii sociale;
  • sublinierea contribuției economice a patrimoniului cultural la sectoarele creative și culturale, care includ întreprinderi mici și mijlocii, precum și la dezvoltarea locală și regională;
  • reliefarea rolului patrimoniului cultural în cadrul relațiilor externe ale UE, inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al reconcilierii post-conflict și al reconstruirii elementelor distruse ale patrimoniului cultural.

Anul European va dispune de un pachet financiar de 8 milioane EURO.

Redactor: Sondra Sandu